වසංගතය සමනය වන තුරු මුකේෂ් අම්බානි සිය වැටුප අත්හරී

CNN පුවතේ සිංහල පරිවර්තනයකි. Hong Kong (CNN Business) – ආසියාවේ ධනවත්ම පුද්ගලයා බ්‍රහස්පතින්දා කියා සිටියේ කොරෝනා වෛරස් වසංගතයේ බලපෑම ලිහිල් වන තුරු තමා වැටුපක් නොගන්නා බවයි. මුකේෂ් අම්බානි සිය තීරණය … Read More

මුළු පරිශීලකයින් 24 

ජපානයේ රැඳී සිටිමින් බ්‍රිතාන්‍ය පාලනය පෙරලා දැමීමට සටන් කළ ඉන්දීය විප්ලවවාදියා

CNN හි එමිකෝ ජොශූකා විසිනි. මෙය CNN ලිපියේ පරිවර්තනයකි. බෝම්බය ඔහුව මරා දැමීමට අදහස් කළ නමුත් ඒ වෙනුවට එහි කැබලි හාර්ඩින්ගේ පිටුපස පසාරු කරගෙන ගොස් නතර විය. ඉන් ඔහුගේ සේවකයා … Read More

මුළු පරිශීලකයින් 40