ජපානයේ රැඳී සිටිමින් බ්‍රිතාන්‍ය පාලනය පෙරලා දැමීමට සටන් කළ ඉන්දීය විප්ලවවාදියා

CNN හි එමිකෝ ජොශූකා විසිනි. මෙය CNN ලිපියේ පරිවර්තනයකි. බෝම්බය ඔහුව මරා දැමීමට අදහස් කළ නමුත් ඒ වෙනුවට එහි කැබලි හාර්ඩින්ගේ පිටුපස පසාරු කරගෙන ගොස් නතර විය. ඉන් ඔහුගේ සේවකයා … Read More

මුළු පරිශීලකයින් 41 

කිම් ජෝන් අන්ග් ගේ පුනරාගමනයෙන් පසුව උතුරු සහ දකුණු කොරියාව අතර වෙඩි හුවමාරුවක්

BBC ලිපියේ සිංහල පරිවර්තනයකි. උතුරු සහ දකුණු කොරියාව බෙදනු ලබන යුද මුක්ත කළාපයේදී දෙරට අතර වෙඩි හුවමාරුවක් සිදුව ඇත. මධ්‍යම මායිම් නගරයක් වන චියර්වොන් හි දකුණු කොරියානු ආරක්ෂක මුරපොලකට උතුරෙන් … Read More

මුළු පරිශීලකයින් 23